หน้าตัวอย่าง

Banner_131064_PR
banner_mso3
Banner
No_Gift_Policy_070365
LifeLibrary
internal_audit65
ProtectionChildApp
Print
slide2
001
002
003
BannerMSOPoll_feedback
Promote_TH_Dress
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ผู้บริหาร

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดโครงการอบรม อพม.ใหม่ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม และการพัฒนาสังคมในพื้นที่ รุ่นที่ 6

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงา…

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-16.00 น. นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแพร่ และลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร(อาหารสัตว์ แร่ธาตุ วิตามินและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพของคนเปราะบาง มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 ราย 1 กลุ่ม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 11…

ร่วมเป็นเกียรติถวายปัจจัยและมอบเงินพระราชทาน ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก่พระอธิการประดิษฐ์ คำวรรณ์ และผู้ดูแล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา…

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

สถิติผู้ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดแพร่

เพิ่มเพื่อน

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

467037
Total Visitors
641
Visitors Today
1
Live visitors
467037
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่

 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

054-511-572-3

phrae@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial